Door blijvende interesse in green bonds, blijft de greenium voor staatsobligaties nog wel even bestaan

Door blijvende interesse in green bonds, blijft de greenium voor staatsobligaties nog wel even bestaan

De Euro green bond markt is inmiddels bijna zo’n 900 miljard euro groot en de verwachting is dat deze nog verder zal groeien. Investering in het tegengaan van klimaatverandering blijven nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

De Euro green bond markt is inmiddels bijna zo’n 900 miljard euro groot en de verwachting is dat deze nog verder zal groeien. Investering in het tegengaan van klimaatverandering blijven nog steeds nadrukkelijk aanwezig. 

De greenium is kortgezegd het verschil in rendement tussen een groene obligatie en een vergelijkbare reguliere (‘grijze’) obligatie. Vaak is deze greenium een premie die een investeerder bereid is te betalen om een positieve bijdrage te leveren aan klimaat of milieu. Of anders gezegd: om zijn portefeuille te verduurzamen. 

Zo’n 60% van de Europese green bond markt bestaat uit staats- of staat gerelateerde obligaties. Het berekenen van de hoogte van de greenium is overigens nog niet zo eenvoudig, omdat er vaak geen exacte vergelijking te maken is tussen een groene en een grijze obligatie. Denk daarbij aan verschillen in looptijden, verschil in grootte van uitgifte, coupon en rentestand. Voor groene Duitse obligaties is dat echter wel het geval en die resultaten zijn terug te zien in onderstaande grafiek. 

Stijgende vraag... 

Zowel de vraag als het aanbod van groene obligaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Vooral vanuit investeerders is er steeds meer behoefte om hun beleggingsportefeuilles te verduurzamen en daarin spelen green bonds een belangrijke rol. Voor uitgevende instellingen is het uitgeven van een green bond interessant omdat ze op deze manier tegen lagere financieringskosten geld kunnen aantrekken om klimaat gerelateerde projecten te financieren. Uiteindelijk is de hoogte van de greenium afhankelijk van vraag en aanbod. Hoeveel is een investeerder bereid om extra te betalen voor een groene obligatie en hoeveel groene obligaties komen er naar de markt? In figuur 2 is duidelijk te zien dat de groene Duitse obligaties, op een enkel moment na, met een premie handelen ten opzichte van de grijze obligatie. Het rendement op een groene Duitse obligatie ligt ongeveer 2 basispunten onder de grijze.

Lees verder >>