Vacatures voor juristen in finance
Harmen Kok

Het stadium vóór het conflict, dat boeit mij.

Interview met Harmen Kok - Jurist bij De Nederlandsche Bank

“De studie rechtsgeleerdheid focust op het juridische conflict, maar wat mij al tijdens mijn stage bij DNB aantrok, is het stadium vóór het conflict. DNB is als toezichthouder doorlopend in dialoog met de financiële sector, wat bijdraagt aan de hoge dynamiek van mijn werk. In het toezicht hoeft het vaak helemaal niet te komen tot een procedure bij de rechter, en ik denk graag mee over de juridische alternatieven die daaraan kunnen bijdragen.”

Harmen Kok is jurist bij DNB. “Het financiële recht is continu aan ingrijpende veranderingen onderhevig. In hoog tempo wordt gewerkt aan een toenemend geharmoniseerd stelsel van Europese regelgeving. De financiële crisis heeft in 2014 geleid tot de oprichting van het Single Supervisory Mechanism. Daarbij is de Europese Centrale Bank (ECB) de eindverantwoordelijke prudentiële toezichthouder geworden voor alle Europese banken. Ik adviseer over zowel de bevoegdheidsverdeling tussen de ECB en nationale toezichthouders, als over de toepasselijke criteria bij de uitvoering van die bevoegdheden.”

Vertaalslag Europese regelgeving
“Ik ben betrokken bij het contact met de (Europese) counterparts van DNB, in verschillende overlegorganen. Weliswaar zijn mijn werkzaamheden op het eerste gezicht juridisch, maar de omgeving waarin ik verkeer is meer economisch van aard. Je wordt altijd uitgedaagd om samen met de toezichthouders te komen tot een oplossing die recht doet aan de economische werkelijkheid. Dat vergt een vertaalslag van de Europese regelgeving.”

Actieve kennisdeling
“Er zijn binnen DNB op alle relevante vakgebieden specialisten aanwezig die hun bijdrage leveren aan de oplossing van een vraagstuk of een beleidsdossier. Zij werken samen en doorgronden in dat proces elkaars standpunten, om die vervolgens mee te kunnen nemen in hun eigen analyse. Door deze actieve kennisdeling heeft mijn eigen kennis over de financiële sector zich in een zeer snel tempo uitgebreid.”

Nieuws van de dag
“Bij mijn divisie - Juridische Zaken - komt in feite het gehele prudentiële toezicht samen. Mijn collega’s adviseren bijvoorbeeld bij het toezicht op verzekeraars, betaalinstellingen en pensioenfondsen, en behandelen in dat kader ook de juridische procedures in bezwaar en beroep. Ook werk ik samen met de juristen die adviseren over DNB en de ECB in de hoedanigheid van centrale bank. Je zit permanent bovenop de meest actuele juridische discussies over de financiële sector. Het nieuws van de dag maak je van dichtbij mee.”

 

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 22-5-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956