vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance
Jeroen van de Weijer, medewerker Toezicht Efficiënte Kapitaalmarkten en Mark van Loon

Visie AFM op handhaving EMIR

Interview met Jeroen van de Weijer, medewerker Toezicht Efficiënte Kapitaalmarkten en Mark van Loon - toezichthouder Efficiënte Kapitaalmarkten

Na het faillissement van Lehman Brothers aan het begin van de kredietcrisis (2008) besloten de politieke leiders van de G-20 de handel en risico’s in OTC-derivaten transparanter te maken en de afwikkeling deels verplicht in zogenaamde centrale tegenpartijen (CCPs) te laten plaatsvinden. In de EU heeft dit geleid tot de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) die vanaf augustus 2012 gefaseerd wordt ingevoerd. Sinds 12 februari 2014 gelden de rapportageverplichtingen en eind van dit jaar gaat de verplichting in om derivaten centraal af te wikkelen. 

Rapportage verplichting
´Onze inschatting is dat met name de grote financiële partijen goed voorbereid zijn op de rapportageverplichting. Zij hebben op tijd een eigen aansluiting gerealiseerd met een Trade Repository, vaak al voordat deze officieel een vergunning had, en de tijd genomen om de data-uitwisseling goed te testen.´ Aan het woord is Jeroen van de Weijer, medewerker Toezicht Efficiënte Kapitaalmarkten AFM. ´Daarentegen hebben vooral kleinere organisaties en niet-financiële partijen bij derivatencontracten eerst de kat uit de boom gekeken en worden nu geconfronteerd met lange wachttijden. Nederlandse ondernemingen lijken in grote getallen voor dezelfde twee Trade Repositories te hebben gekozen en die kunnen de ´onboarding´ verzoeken amper aan.´ 

Scope
Mark van Loon´Een van de uitdagingen waar we mee te maken hebben bij de implementatie van EMIR is dat de reikwijdte enorm is´, vervolgt Mark van Loon Toezichthouder Efficiënte Kapitaalmarkten bij AFM. ´Zo moeten alle derivatencontracten gerapporteerd worden, zowel derivaten die buiten de beurs om (over the counter, OTC), als die via platformen worden afgesloten. Bovendien moet iedereen rapporteren. Ook de groothandel die het valutarisico afdekt met opties of de fabrieksbakker die het grondstoffenrisico via derivaten afdekt. Vanuit de AFM hebben we met dit soort partijen nog geen toezichtsrelatie. Het wordt dus een uitdaging om te achterhalen wie er actief is met derivaten. Dat beide partijen van een derivatencontract moeten rapporteren helpt ons daarbij.´ 

Visie op handhaving
In de praktijk blijkt de rapportageverplichting veel vragen op te roepen. Vragen over de syntax, definitie van begrippen, gebruik van data door toezichthouders en de handhaving. Wij rekenen het tot onze taak dat de markt bewuster wordt van de verplichtingen die voortvloeien uit EMIR. Een veiliger en transparanter derivatenmarkt is in ieders voordeel. Met die gedachte in het achterhoofd benaderen we de implementatie van de rapportageverplichting. We geven uitleg daar waar nodig, hebben coulance bij niet verwijtbare missers, maar kunnen maatregelen nemen als organisaties achterblijven bij hun referentiegroep en blijven te allen tijde met de markt in gesprek om ervoor te zorgen dat de kwaliteit verhoogt. 

Het door IIR georganiseerde seminar over Derivatenhandel en Central Clearing is voor ons een mooie gelegenheid om onduidelijkheden in de markt weg te nemen en zicht te geven op de wijze waarop AFM de rapportageverplichting invult.

Jeroen van de Weijer is één van de sprekers op dit praktijkseminar. Wij mogen 5 toegangskaarten voor de conferentie t.w.v. EUR 1099,- weggeven! Wilt u kans maken op 1 van deze kaarten? Stuur uiterlijk zondag 8 april 2014 een email naar contact@investmentcarriere.nl met als onderwerp Derivatenhandel.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 31-3-2014
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp