vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance

Acteren in one tier board

Bron: Artikel van o.a. Mik Breek, bestuursadviseur voor pensioenfondsen, in Pensioen Bestuur & Management - 07 juni 2018

Dit artikel gaat over pensioenfondsen die hebben gekozen voor een bestuursmodel waarin het bestuur en het intern toezicht zijn verenigd in één orgaan, de one tier board of het gemengde bestuursmodel. Het intern toezicht wordt daarin uitgeoefend door niet-uitvoerend bestuurders. De combinatie van het zijn van bestuurder en intern toezichthouder levert voor de niet-uitvoerend bestuurder de nodige uitdagingen op.

Hoe houd je toezicht op het beleid waarvoor je als bestuurder medeverantwoordelijk bent? En hoe worden de taken binnen het bestuur onderling verdeeld zonder dat dit je rol als onafhankelijk toezichthouder aantast? Hoe is het intern toezicht door niet-uitvoerende bestuurders in onze Rijnlandse omgeving te realiseren? Welke rol vervult de Auditcommissie en hoe is de taakverdeling tussen de nietuitvoerend bestuurders en de externe leden van deze commissie. Tenslotte, hoe verantwoorden niet-uitvoerend bestuurders zich over het interne toezicht tegenover het Verantwoordingsorgaan? In dit artikel worden enige handvatten geboden om met mogelijke dilemma’s om te gaan.

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp