vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance

Zorgfraude & het medisch beroepsgeheim

Bron: NJB - 05 december 2018

Onlangs ontstond ophef over de plannen van minister De Jonge (VWS) met betrekking tot zorgfraude. Dat dit een te bestrijden kwaad is, betwist niemand, maar bij de gekozen middelen zijn beslist kanttekeningen te plaatsen. Bezien vanuit gezondheidsrechtelijk perspectief geeft vooral de inbreuk op het medisch beroepsgeheim te denken.

Het concept Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg ziet vooral toe op gegevensuitwisseling. Dat is niet zo vreemd, want de zorg is ten dele gedecentraliseerd en voor zover zij collectief gefinancierd wordt, onderworpen aan verschillende wettelijke regimes: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Door zorgfraude, in de concept-MvT (niet in het conceptwetsvoorstel zelf!) omschreven als ‘doelbewust handelen in strijd met de regels met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin binnen het zorg­domein’, kunnen meerdere financiers benadeeld worden wanneer deze gepleegd wordt door een aanbieder van zorg die zich letterlijk en figuurlijk op verschillende terreinen begeeft. Bij zorgfraude valt bijvoorbeeld te denken aan het declareren van nimmer geleverde zorg. Dat gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars geïnformeerd moeten kunnen worden wanneer één van hen zorgfraude vermoedt of constateert, is welbeschouwd zo vreemd niet. Niet alleen over en weer, maar ook door instanties als de FIOD, de Inspectie SZW, de rijksbelastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp