Vacatures voor juristen in finance
logo Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

Actief in

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk college dat controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals de bedoeling was.

Structuur

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat en heeft dus een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering.

Profiel

Werken bij de Algemene Rekenkamer betekent werken in een team dat onafhankelijk onderzoek doet op verschillende terreinen van het regeringsbeleid, zoals zorg, onderwijs, kunst, landbouw, milieu, defensie en Europa. Het is de verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer om onrechtmatigheden te signaleren. Internationaal voelt de Algemene Rekenkamer zich verantwoordelijk voor een bijdrage aan good governance.
De taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn geregeld in de Grondwet en de Comptabiliteitswet, de wet die het beheer van het geld van de staat regelt. Kortgezegd draagt de Comptabiliteitswet aan de Rekenkamer rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek op. Dit zijn de pijlers onder de strategie van de Rekenkamer: het onderzoek naar 'verantwoording en toezicht' en het onderzoek naar 'beleid en uitvoering'. Het rechtmatigheidsonderzoek houdt in dat de Algemene Rekenkamer bij alle ministeries controleert of het binnenkomende geld, zoals belastingen, premies en heffingen, volgens de regels is geïnd en of het uitgaande geld besteed is aan de doelen waarvoor het volgens de begroting bestemd was.

Ditzelfde onderzoek doet de Rekenkamer ook bij instellingen die niet bij de overheid horen, maar wel met gemeenschapsgeld een 'wettelijke taak' uitvoeren. Voorbeelden van wettelijke taken zijn de medische zorg, de uitvoering van de sociale zekerheid, het geven van onderwijs.

In het kader van het doelmatigheidsonderzoek bepaalt de Algemene Rekenkamer of het beleid van het Rijk volgens plan wordt uitgevoerd en of de doelen van beleid gerealiseerd worden. Daarbij besteedt zij speciale aandacht aan beleid dat de burger direct raakt: op de gebieden zorg, werk en inkomen, en duurzame ontwikkeling.

De Algemene Rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt, hoe zij het onderzoekt en wat daarvan openbaar gemaakt wordt. Zij is dus onafhankelijk van de regering en het parlement. De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in rapporten, jaarlijks zo'n 25 à 30 in getal.

Het College van de Algemene Rekenkamer telt drie leden; de ambtelijke leiding over de driehonderd medewerkers is in handen van de secretaris. De organisatie is opgebouwd uit drie onderzoeksdirecties en twee stafdirecties. Elke onderzoeksdirectie bestaat uit een aantal onderzoekseenheden. Deze eenheden zijn zowel centraal als decentraal (bij de ministeries) gehuisvest.

Cultuur
Of je nu een financieel econoom bent of een sociaal wetenschapper, een secretaresse of een beleidsmedewerker, medewerkers van de Algemene Rekenkamer zijn altijd direct betrokken bij actuele maatschappelijke onderwerpen. Teamwerk staat bij de Algemene Rekenkamer hoog in het vaandel. Dat alles maakt het werk bij de Algemene Rekenkamer boeiend.

Loopbaanmogelijkheden
Werken bij de Algemene Rekenkamer betekent werken in een team dat onafhankelijk onderzoek doet op verschillende terreinen van het regeringsbeleid, zoals zorg, onderwijs, kunst, landbouw, milieu, defensie en Europa. Of men nu financieel econoom is of sociaal wetenschapper, secretaresse of beleidsmedewerker, alle medewerkers van de Algemene Rekenkamer, zijn altijd direct betrokken bij actuele maatschappelijke onderwerpen. Teamwerk staat bij de Rekenkamer hoog in het vaandel. Dat alles maakt het werk bij de Algemene Rekenkamer boeiend.

Ook als werkgever is de Algemene Rekenkamer interessant. Alle nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreid introductieprogramma. Verder zijn er kennismodules specifiek voor bepaalde functies. Medewerkers krijgen alle ruimte ook elders in de organisatie ervaring op te doen, bijvoorbeeld door mee te draaien in een project bij een ander bureau of door mee te doen aan een Rekenkamerbreed project in binnen- of buitenland.


Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956