logo legalinfinance.nl

Berenschot Groep

Europalaan 40
3526 KS
Utrecht

030 - 2 916 916
www.berenschot.nl


Actief in

Berenschot is een zelfstandig, toonaangevend breed opererend Nederlands adviesbureau met een internationale dimensie.

Structuur

De Berenschot Groep heeft vier werkmaatschappijen, die elk op hun eigen terrein advies aanbieden: Business Management, Public Management, Human Resource Management en Berenschot Belgium.

Profiel

De Berenschot Groep heeft vier werkmaatschappijen, die elk op hun eigen terrein advies aanbieden.

De werkmaatschappij Human Resource Management adviseert bedrijfsleven, overheid en non-profitinstellingen op het terrein van personeelsmanagement, leiderschap, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en organisatieverandering.

Managers in organisaties staan voor de lastige uitdaging goede medewerkers te vinden, te motiveren en te behouden. Berenschot HRM ondersteunt hen daarbij. Voor ons staat het organisatieresultaat centraal, in profit- en not-for-profitorganisaties. Goed HRM leidt tot concurrentievoordeel voor de organisatie. Daarom streven we naar het vergroten van de toegevoegde waarde van HRM aan uw business.

De HRM-afdeling en alle HRM-instrumenten hebben als doel te zorgen voor gemotiveerde en competente medewerkers. Een essentiële voorwaarde om als organisatie succesvol te kunnen opereren. Managers en hun stijl van leidinggeven leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Berenschot HRM heeft expertise in en jarenlange ervaring met alle strategische en operationele HRM-vraagstukken. Succes in de HRM-praktijk staat of valt met een adequate organisatie van de primaire HRM-processen.

De dienstverlening van Berenschot HRM bestrijkt een breed terrein:

  • werving en executive search
  • assessment en ontwikkeling
  • interim- en projectmanagement
  • management development, training en opleiding
  • arbeidsverhoudingen
  • cultuurverandering
  • verandermanagement
  • strategie-implementatie

Cultuur
Berenschot biedt ruimte voor eigen initiatief, professionele ontwikkeling en ambitie. Berenschot-adviseurs worden intensief opgeleid. Dit gebeurt aan de hand van persoonlijke jaar- en ontwikkelingsplannen, die ambities en doelstellingen structureren.

De Berenschot Fundatie stelt consultants in staat onderzoek te doen naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen en hierover de publiceren. Berenschot investeert elk jaar een deel van de winst om dergelijk onderzoek mogelijk te maken.

Loopbaanmogelijkheden
Om de ontwikkeling van medewerkers en innovatie binnen het bureau te stimuleren, kent Berenschot de Berenschot Academie en de Berenschot Fundatie. Het curriculum van de Academie biedt consultants de gelegenheid kennis en inzichten te verbreden en te verdiepen. Bovendien is er ruimte voor persoonlijke reflectie, experimenten en het ontwikkelen van vaardigheden.