logo legalinfinance.nl

SRK Rechtsbijstand

Bredewater 12
2715 CA
Zoetermeer

079 - 330 34 51
www.srk.nl


Actief in
SRK Rechtsbijstand verzorgt de rechtshulp voor de verzekerden van 13 gerenommeerde Nederlandse verzekeraars.
Medewerkers
ca. 300 juristen
Structuur SRK Rechtsbijstand is een onafhankelijke stichting. Profiel

SRK Rechtsbijstand verzorgt de rechtshulp voor de verzekerden van 13 gerenommeerde Nederlandse verzekeraars. SRK Rechtsbijstand doet dit geheel onafhankelijk en is met meer dan 300 juristen en advocaten één van de grootste aanbieders van juridische diensten in Nederland.

De advocaten en juridisch specialisten van SRK Rechtsbijstand zijn werkzaam binnen naar rechtsgebied gespecialiseerde secties. De op die manier bereikte diepgang en kruisbestuiving is goed voor de kwaliteit van de rechtshulp. Een belangrijk organisatieprincipe is dat de juridisch specialist een eigen cliëntenbestand heeft en de volledige regie over de hem of haar toegewezen zaken heeft. De juridisch specialist bepaalt in overleg met de cliënt de juridische aanpak en voert zo nodig ook eigen gerechtelijke procedures.
De juridisch specialisten worden ondersteund door de medewerkers van de administratieve ondersteuning. De dossierbehandeling wordt op allerlei manieren vergemakkelijkt door een geautomatiseerd Dossier Management Systeem.

SRK bestaat momenteel uit vier zelfsturende bedrijfsunits, waarvan er drie een deel van Nederland bestrijken en de vierde de centrale bedrijfsprocessen verzorgt. Aan het hoofd van elke unit staat een managementteam dat als taak heeft de eisen van juridische dienstverlening en bedrijfsvoering zo goed mogelijk te combineren. Binnen de units werken de vakgroepen, waarin alle beoefenaars van een bepaalde specialisatierichting zijn verenigd. De vakgroepen hebben tot taak de vaktechnische kennis op peil te houden. Zij maken hun eigen programma´s en worden daarin ondersteund door de stafafdeling Kwaliteit & Kennismanagement.

Cultuur
Kwaliteit staat voor SRK Rechtsbijstand voorop. Kwaliteit in de dienstverlening, juridische deskundigheid, snelheid en goede communicatie zijn hierbij onze drijfveren. Onze missie luidt dan ook:

'SRK Rechtsbijstand verleent met deskundige en klantgerichte medewerkers kostenefficiënt rechtshulp aan de klanten van verzekeraars en hun distributiekanalen.'

Loopbaanmogelijkheden
Naast opleidingen hanteert SRK Rechtsbijstand enkele andere methoden om de kennisontwikkeling van juridisch specialisten te optimaliseren. In de eerste plaats zijn alle juristen lid van een vakgroep. Een vakgroep is een verzameling van juridisch specialisten die allen in dezelfde richting zijn gespecialiseerd. Binnen deze vakgroep hebben juristen regelmatig vakinhoudelijk overleg.

In de tweede plaats wordt elke nieuwe onervaren medewerker door een seniorcollega begeleid. Hij of zij leert de junior de kneepjes van het vak.

Ook werkt SRK met een systeem van permanente educatie: SRK vraagt alle specialisten jaarlijks een aantal opleidingspunten te behalen. Zij kunnen punten behalen door aan interne- of externe opleidingsactiviteiten deel te nemen.

Ten slotte voorziet SRK alle specialisten van actuele gespecialiseerde juridische informatie. Elke specialist heeft de benodigde juridische informatie in de vorm van elektronische databanken op zijn of haar pc. Daarnaast heeft SRK een bibliotheek waarin juridische informatie over alle specialisatierichtingen is opgenomen.

U kunt u bij SRK Rechtsbijstand door opleiding en ervaring ontwikkelen tot een goed gespecialiseerde juridisch senior. Voor wie wil doorgroeien naar een management- of staffunctie, verzorgt SRK een interne opleiding in managementvaardigheden.