vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance
Meer informatie over VNG Realisatie

Adviseur Privacy - Tijdelijke opdracht - VNG Realisatie

Locatie: Den Haag

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 25 maart 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Informatiebeveiligingsdienst
De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Op het gebied van bescherming van persoonsgegevens richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie/uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IBD faciliteert daarnaast kennisdeling tussen gemeenten, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Ontwikkelen en realiseren (samen met gemeenten) van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten op het gebied van privacy en aanverwante wet- en regelgeving;
 • Analyseren van- en adviseren over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van privacy;
 • Het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten.
 • 1e en 2e lijns vraagbeantwoording en bieden van concreet handelingsperspectief voor de gemeentelijke uitvoering.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Minimaal HBO-opleiding afgerond met ruime WO-werkervaring in een privacygerelateerde functie;
 • Aantoonbaar kennis van gegevensbescherming en de (Europese) privacywetgeving in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten;
 • Kennis van de gemeentelijke juridische kaders o.a. de drie decentralisaties (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen);
 • Ervaring met de gemeentelijke praktijk en van daaruit in staat om tot werkbare oplossingen en/of producten te komen;
 • Aantoonbaar ervaring met het opstellen van ondersteuningsproducten (bijv. privacy impact assessment), bij voorkeur vanuit koepelorganisatie;
 • Certificering CIPM, CIPP/E of vergelijkbaar is een pré;
 • Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of interesse daarin is een pré;
 • Ervaring als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer in een gemeente is een pré.

Doel van de opdracht
De ondersteuningsopgave van de IBD op het vlak van gegevensbescherming richt zich op 4 sporen:

 • Stimuleren van bewustwording, zowel van gemeenten als van gemeentelijke leveranciers.
 • Structurele inbedding in gemeentelijke processen en architecturen, e.e.a. conform de wettelijke kaders rondom openbaarheid van bestuur en bescherming van persoonsgegevens.
 • Structureel verbeteren van gemeentelijke processen, systemen en werkwijzen.
 • Helpdesk/loketfunctie waar gemeenten antwoord krijgen op hun ondersteuningsvragen t.a.v. de gemeentelijke uitvoering.

Je maakt onderdeel uit van het IBD team dat het bovenstaande uitwerkt en uitvoert.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 90 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 14 maart 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 19-3, tussen 9.00-11.00 uur en tussen 16.00.-17.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op 21-3 tussen 13.30-15.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.

Locatie:
Den Haag

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Adviseur Privacy - Tijdelijke opdracht bij VNG Realisatie in Den Haag inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:

19.058

Vacature geplaatst op

09 april 2019
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Klik voor meer informatie op de button "direct soliciteren".

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp