Verzamelwet gegevensbescherming: vier belangrijke wijzigingen onder de loep

Verzamelwet gegevensbescherming: vier belangrijke wijzigingen onder de loep

Blog Danaé Nagtegaal, Legal Counsel ICT Recht

Op 2 december 2022 is het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming (“de verzamelwet” of “het wetsvoorstel”) ingediend. De verzamelwet is bedoeld om bestaande wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming te stroomlijnen en aan te passen aan de behoeften die (digitale) ontwikkelingen met zich meebrengen. Met het wetsvoorstel worden de UAVG en enkele andere wetten gewijzigd. Wat er gaat veranderen?

1. Toestemming van wettelijk vertegenwoordiger

In het Nederlandse recht wordt iedereen in staat geacht zijn eigen keuzes te kunnen maken. Echter, voor minderjarigen tot een bepaalde leeftijd en personen die onder curatele, bewind of mentorschap staan geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger van deze persoon (mede) bevoegd is om deze keuzes te maken. Daaronder ook toestemming voor verwerking van persoonsgegevens. Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen jongeren tussen de 12 en 16 jaar meer regie toebedeeld over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Lees verder >>