Rol van pensioenfondsen bij niet invaren

Rol van pensioenfondsen bij niet invaren

Artikel Mike Veerman, WTW

Uit de vierde WTP-monitoringsvragenlijst die De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) heeft verzonden aan pensioenfondsen blijkt dat ongeveer éen op de vier pensioenfondsen en APF-kringen op dit moment verwachten niet in te varen. DNB heeft recentelijk geuit deze groep – alhoewel op het totaal van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden minder dan 3% vertegenwoordigend – groot genoeg te vinden voor extra aandacht vanuit het toezicht.

Invaren als standaard

In de WTP is opgenomen dat invaren het standaardpad is. Indien partijen van het standaardpad afwijken door de keuze te maken om niet in te varen, is van belang dat die keuze zorgvuldig wordt genomen en de evenwichtigheid wordt onderbouwd. Hoewel primair de verantwoordelijkheid van de betrokken werkgever(s) en het gegeven dat pensioenfondsen sterk leunen op de voorkeur van werkgever hieromtrent, hebben pensioenfondsen zelf ook een belangrijke rol, stelt DNB.

Lees verder >>